top of page
logo190.png

Sant Resous Otonòm Kominote 

Sant Resous Otonòm Kominote a
 te kreye pou senplifye pwosesis pou konekte kominote Vilaj Hempstead la ak enfòmasyon vital - konesans ak pouvwa pou amelyore sikonstans yo epi transfòme lavi yo. Lojman, sante, gadri, manje, travay, legal, resous edikasyonèl ak plis ankò; kèlkeswa bezwen ou oswa sikonstans ou, gen chemen pou avanse pou pi devan epi kreye yon demen ki pi klere. Konsidere CERC sous yon sèl-stop ou, yon pon pou rive jwenn benefis esansyèl
sa yo , ak sipò ak konsèy ou bezwen pou pwofite plis nan èd sa a.

bottom of page