top of page

Inisyativ pou lojman

Ajans Devlopman Kominotè Vilaj Hempstead te lanse ak elaji plizyè inisyativ lojman pou ankouraje estabilizasyon katye  ak lojman abòdab alontèm pou rezidan vilaj yo kounye a ak fiti yo.  

Akizisyon  & Devlopman Lojman Abòdab

Screenshot (204).png

Pwogram Reyabilitasyon Rezidans lan 

res rehab.webp

Entèvansyon Foreclosure

Screen-Shot-2018-02-13-at-4.47.21-PM.png

Fair Housing 

eho_650x650.png
bottom of page