top of page

reyinyon konsèy yo

Ajans Devlopman Kominotè Incorporated Village of Hempstead pral òganize reyinyon regilye konsèy chak mwa a 5:30 pm. Reyinyon yo pral fèt nan 99 James A. Garner Way Hempstead, NY, 11550.

Reyinyon Komite yo
bottom of page