top of page

Pwogram siyalizasyon

Screenshot (65).png

Before

After  

CDA ofri yon sibvansyon pou siy ak/ouvèt, jiska yon maksimòm $2,500.00 pou chak biznis, kòm yon kontribisyon pou yon nouvo siy ak/ouvèl pou ankouraje machann yo pou yo renove oswa améliore devan magazen yo, atire nouvo biznis, epi ranfòse biznis ki deja egziste yo. bèl kominote mache pou tout moun. 

bottom of page