top of page
19397000_1427182030661898_45728026415613

Incorporated Village of Hempstead Community Development Agency (CDA) se yon sosyete benefis piblik ki te etabli an 1964 anba Tit 15 Seksyon 585-A Lwa Jeneral Minisipal Eta New York._cc7819035-7819 -bb3b-136bad5cf58d_

Premye efò CDA  te fè nan ane 1960 yo te enplike retire lojman medyòk nan zòn anba lavil la. Nan efò sa a te enkli apatman Mitchell-Lama ki nan Jackson Street ak Washington Street ak apatman Washington Square ant South Street nan Ri Clinton ak Ri Clinton nan sid.

 

Redevlopman komèsyal ki te santre sou konstriksyon yon Holiday Inn ak yon bilding biwo sèt etaj sou Clinton Street south of Fulton Street._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d yo te konvèti nan apatman pou granmoun aje yo te konvèti nan sibvansyon pou Holiday Inn la. fanmi yo.

Nan ane 1970 yo, CDA te fè pati efò pou reyaliye Greenwich Street ak Main Street. Sa te pèmèt yon sikilasyon san pwoblèm nan anba lavil Vilaj la soti nan sid. Nan ane ki sot pase yo, CDA a te yon patnè enpòtan anpil nan kreyasyon Lojman Abòdab, Lojman pou granmoun aje, ak redevlopman nan espas komèsyal yo.

Fonksyon Ajans Devlopman Kominotè a se pou planifye ak aplike pwogram ki enplike reyabilitasyon tou de sektè rezidansyèl ak komèsyal nan vilaj la, ankouraje kwasans ekonomik, bay asistans bay òganizasyon sèvis piblik, elimine flech ak amelyore opòtinite pou sitwayen ki gen revni ba ak modere._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

SOU NOU

Deklarasyon Misyon

Pou planifye, egzekite, ak reyalize pwojè, pwogram, ak politik ki adrese revitalizasyon kominote a; anpeche ak/oswa arete kondisyon ki kreye cheche ak deteryorasyon; devlope yon kominote solid; kreye opòtinite pou devlopman ekonomik, lojman abòdab ak yon pi bon kalite lavi pou rezidan Incorporated Village nan Hempstead.

Konsèy Administrasyon 

Mayor Waylyn Hobbs, Jr..png

Majistra Waylyn Hobbs Jr.

Prezidan

image001 (2).jpg

Ubah  Mohammed

Vis Prezidan

IMG_7034.jpeg

Keria L. Blue

Manm

Rosanne Small CDA website pic.jpg

Rosanne Small-Morgan

Manm

curtis watts.jpg

Curtis Watts

Manm

Anplwaye Ajans

Daneille Oglesby Headshot.jpg

Danielle Oglesby

Komisyonè

unnamed.jpg

Sarian Parker

Asistan Egzekitif

CDA LOGO .jpg

Sarian Parker

Asistan Egzekitif

bottom of page