top of page

DEVLOPMAN BIZNIS

Inisyativ MWBE

MWBE_Logo.png

MWBE/Seksyon 3 Inisyativ Enkyetid Biznis

CDA ap lanse yon pwogram konplè pou idantifye ak angaje antrepwiz biznis Minorite ak/oswa Fanm ak biznis ki defavorize ekonomikman (jan yo kalifye dapre Seksyon 3 HUD) ki enterese pouswiv opòtinite kontra finanse gouvènman an.

Doing Business in Hempstead

Business picture.webp

 

Village of Hempstead Business Steps

All new businesses must file with the Pre-Submission/Planning Board, Building Department and the Business License Bureau.

Long Island Monte

ascend-li-team.jpg

 

Fondasyon JP Morgan Chase: Ascend 2020

Incorporated Village of Hempstead te chwazi kòm youn nan kat kominote "majorite-minorite" nan Long Island pou konsantre nan yon sibvansyon planifikasyon $100,000.00 pou ede sipòte antreprenè minorite yo. Pwogram Long Island Ascend pral dirije pa Sant Nasyonal pou Etid Banlye Hofstra a pou sipòte ekspansyon ti biznis nan kominote banlye kote rechèch Hofstra a montre yon kantite imigran k ap grandi ak rezidan vil ki deplase yo ap viv kounye a. 

 

bottom of page