top of page

Asistans enèji lakay
pwogram (pakèt)

  • Ede moun ki gen revni ki elijib peye depans pou chofaj kay yo

  • *Senior Citizens* Telefòn Konte Nassau: (516) 227-7386

  • Emergency Nassau County phone: (516) 227-1482        _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

  • Telefòn Konte Nassau: (516) 565-4327

  • Sitwèb: www.mybenefits.ny.gov

  • An pèsòn: Depatman Sèvis Sosyal Konte Nassau Uniondale,    60 Charles Lindbergh Blvd - Tel.

Resous Heap pou moun ki pa sitwayen yo

Konpozan asistans refwadisman NYS HEAP (CAC)

  • Bay pou achte ak enstalasyon èkondisyone oswa fanatik pou moun ki gen yon kondisyon medikal dokimante ki vin pi grav ak chalè ekstrèm.

Kontakte Consumer Advocates pou plis enfòmasyon.

nys ekipman chofaj pil
benefis reparasyon/ranplasman (herr)

Biwo HEAP Konte Nassau

 

Telefòn: (516) 565-4327

bottom of page