top of page

Friendly Follow Up Program 

  • Pèmèt kliyan yo deziyen yon fanmi, yon zanmi ou fè konfyans oswa yon ajans sèvis sosyal pou   resevwa yon kopi siplemantè bòdwo elektrik yo si li vin anreta.

Pou plis enfòmasyon kontakte Consumer Advocates

bottom of page