top of page

Pwogram swen kritik 

  • Si yon moun nan kay la depann de ekipman ki bay sipò yo kapab, ranpli yon sètifika medikal ak PSEG Long Island  nan men yon pwofesyonèl medikal ki sètifye oswa Konsèy Sante pou Lè yo prevwa yon gwo tanpèt, PSEG Long Island _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ pral kontakte kliyan an pou yo ka vle fè preparasyon avanse.

Kontakte Consumer Advocates pou plis enfòmasyon 

bottom of page