top of page

Netwayaj Hempstead

Ajans Devlopman Kominotè Vilaj Hempstead kwè nan kreye ak kenbe yon attractive Village. The Cleanup Hempstead program-The Cleanup Hempstead program-136bad5cf58d_attractive Village. 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ofri sipò pou gwoup kominotè ki ka ede Vilaj la lè yo idantifye ak aplike yon estrateji netwayaj ki pral reyabilite ak prezève zòn kominotè yo nan Vilaj la. Pwogram nan bay finansman pou plant ak materyèl yo itilize pou amelyore kominote a.  

 

CDA Vilaj Hempstead te travay kole kole ak Adelphi University ak Freshman Community Action Program (FCAP) pou fè netwayaj chak ane. Volontè Adelphi University travay pou netwaye jaden, plante flè, penti, ak anpil lòt pwojè atravè Vilaj la.

 

Ane sa a volontè yo pral vini 23 out 2017 pou ede fè pwojè nan tout Vilaj la.

Si w gen anbelisman oswa cleanup pwojè sijesyon, tanpri rele CDA nan (516) 485-573.

bottom of page